tablica_szkola

ROZPOCZĘCIE ROKU

Jak co roku 1 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. O godzinie 8:10 spotkaliśmy się w Kościele na Mszy Świętej aby godnie rozpocząć nowy rok szkolny 2016/2017. Po duchowej części nastał czas na Czytaj więcej »

DSC05084 (Copy)

ZAKOŃCZENIE ROKU

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 Dnia 24 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016. Po Mszy świętej społeczność szkolna zebrała się na sali gimnastycznej. Tutaj nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców oraz uczniów Czytaj więcej »

DSC04637

DZIEŃ OTWARTY W NASZEJ SZKOLE

Dzień otwarty w naszej szkole 23.03 2016 roku  szkoła o otworzyła swoje podwoje dla rodziców, by pokazać wszystkie osiągnięcia, sukcesy ,prace uczniowskie oraz  zbiory , które są rezultatem pracy uczniów i nauczycieli. Czytaj więcej »

ZAPRASZAMY

p0001

RADA RODZICÓW

ZARZĄD RADY RODZICÓW  W ZESPOLE SZKÓŁ W TYMOWEJ 

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Przewodnicząca: Grażyna Gicala

Z-ca przewodniczącej:  Renata Malaga

Sekretarz: Katarzyna Bukowiec

Skarbnik: Elżbieta Komajszko

SPRZĄTANIE ŚWIATA

 Sprzątanie Świata – Tymowa  

    Dnia 15-16.09.2016 r. w Tymowej odbyła się akcja sprzątania Świata, w której udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół w Tymowej . Jej celem był wzrost świadomości ekologicznej uczniów . Na lekcjach  wraz z wychowawcami wyruszyliśmy ze szkoły w celu uporządkowania najbliższych okolic.

58

17 WRZEŚNIA- PAMIĘTAMY

dsc_6878

77 rocznica agresji ZSRR na Polskę

 

W poniedziałek 19 września w naszej szkole, uczciliśmy uroczystym apelem jedno z najsmutniejszych wydarzeń naszej historii. W 1939 roku 17 września dokonała się agresja naszego wschodniego sąsiada, który tym samym przyspieszył klęskę Polski w wojnie prowadzonej od 1  września z hitlerowskimi Niemcami. Dla tysięcy Polaków zdradziecki atak Rosjan zakończył się tragicznym finałem w lesie katyńskim i innych miejscach kaźni. Ofiarami stali się również 2 mieszkańcy Tymowej: chorąży Michał Barwiołek i starszy posterunkowy policji Piotr Rabiasz. Uroczysty apel stał się dla młodzieży okazją do refleksji nad ojczystą historią, był lekcją patriotycznego wychowania i zachętą do poznawania dziejów „małej „ i „dużej” Ojczyzny. Na zakończenie , delegacje wszystkich klas udały się pod pomnik poświęcony ofiarom Katynia i złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze.

WYBORY

wybory-2016

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

2016/2017

29 września przeprowadzone zostaną wybory do Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole. Wybory poprzedzone są trwającą kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci prezentują swój program. Program umieszony jest na korytarzach szkolnych (parter i I piętro). Dodatkowo programy zostaną przedstawione w poszczególnych klasach.

ROZPOCZĘCIE ROKU

tablica_szkola

Jak co roku 1 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. O godzinie 8:10 spotkaliśmy się w Kościele na Mszy Świętej aby godnie rozpocząć nowy rok szkolny 2016/2017. Po duchowej części nastał czas na oficjalne przywitanie uczniów, nauczycieli oraz rodziców przez Panią dyrektor Lucynę Krzyżak. Kolejnym punktem rozpoczęcia był występ uczniów przypominający nam o minionych wakacjach i przypominający, że ” znów będą wakacje- za rok :)”. Po tak optymistycznym spotkaniu na sali gimnastycznej nastał czas na spotkania uczniów ze swoimi wychowawcami w klasach.

Wszystkim życzymy udanego, pełnego sukcesów roku szkolnego 2016/2017.

ZEBRANIE RODZICÓW

997219_34473998 (Kopiowanie)

Dyrektor Zespołu Szkół w Tymowej informuje, iż zebrania z rodzicami  będą się odbywać :

Dla klas I- III SP dnia 08.09.2016 r. (tj. czwartek)
w następującej  kolejności:

  • 15.00- KLASA II
  • 15.30- KLASA I
  • 16.00- KLASA III b
  • 16.30- KLASA III a

Dla klas IV- VI SP dnia 12.09.2016 r (tj. poniedziałek)

w następującej kolejności:

  • 15.00- KLASA VI
  • 16.00- KLASA IV
  • 17.00- KLASA V

Dla klas I-III PG dnia 13.09.2016 r. (tj. wtorek)

W następującej kolejności:

  • 15.00- KLASA III G
  • 16.00- KLASA II G
  • 17.00- KLASA I G

PODRĘCZNIKI GIMNAZJUM

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W TYMOWEJ

Klasa I

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, podręczniki oraz ćwiczenia do przedmiotów obowiązkowych w pierwszej klasie są bezpłatne
i będą dostępne dla uczniów

Zajęcie edukacyjne Tytuł i autor Wydawnictwo Nr dopuszczenia
J. polski „Bliżej słowa” /podręcznik/Ewa Horwath, Grażyna Kiełb WSIP 27/1/2015/z1
„Bliżej słowa” / zeszyt ćwiczeń/ WSIP
J. angielski “NEW VOICES 2”Katherine&Steve Bilsborough /podręcznik/ MACMILLAN  730/2/2015
NEW VOICES 2 /ćwiczenia/ MACMILLAN
J. niemiecki „Aha !NEU” Anna Potapowicz, Krzysztof  Tkaczyk /kurs podstawowy-podręcznik/ WSIP 13/1,2/2009/2014
„Aha! NEU” /kurs podstawowy-zeszyt ćwiczeń/ WSIP
Historia „Bliżej historii”Krzysztof Kowalewski, Igor Kąkolewski, Anita Plumińska- Mieloch /podręcznik/ WSIP  61/1/2015/z1
Biologia „Bliżej biologii”Ewa Pyłka- Gutowska,
Ewa Jastrzębska
WSIP 74/1/2015/z1
Geografia „Bliżej geografii”Maciej Lechowicz, Agnieszka Lechowicz, Piotr Stankiewicz WSIP 146/1/2015/z1
„Bliżej geografii”
/zeszyt ćwiczeń/
WSIP
Chemia „Świat chemii”Anna Warchoł /podręcznik/ WSIP 94/1/2015/z1
„Świat chemii” /zeszyt ćwiczeń/ WSIP
Fizyka „Świat fizyki”Red. Barbary Sagnowskiej /podręcznik/ WSIP 11/1/2009/2015
Matematyka „Liczy się matematyka”Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska/podręcznik / WSIP  747/1/2015
Informatyka „Lekcje z komputerem”Wanda Jochemczyk, Witold Kranas, Mirosław Wyczółkowski WSIP 755/2015
Zajęcia techniczne „Bliżej techniki”Bogumiła Bogacka- Osińska, Ewa Królicka WSIP AZ-31-01/10- LU-1/12
Plastyka „Bliżej sztuki”Stanisław Stopczyk WSIP 68/2009/2014
Muzyka „Świat muzyki”Wacław Panek WSIP 81/2009
Podręcznik do religii nie jest objęty subwencją- zakup przez rodziców
Religia „Spotykam Twoje Słowo”Ks. P. Mąkosa  LUBLIN AZ-31-01/10- LU-1/12

 

 

Klasa II

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, podręczniki oraz ćwiczenia do przedmiotów obowiązkowych w drugiej klasie są bezpłatne
i będą dostępne dla uczniów

Zajęcie edukacyjne Tytuł i autor Wydawnictwo Nr dopuszczenia
J. polski „Bliżej słowa” /podręcznik/Ewa Horwath, Grażyna Kiełb WSIP 27/2/2009
„Bliżej słowa” / zeszyt ćwiczeń/ WSIP
J. angielski “NEW VOICES 3”Catherine McBeth MACMILLAN  730/3/2015
NEW VOICES 3 /ćwiczenia/ MACMILLAN
J. niemiecki „Aha !NEU” Anna Potapowicz, Krzysztof  Tkaczyk /kurs podstawowy-podręcznik/ WSIP 13/3,4/2010/2015
„Aha! NEU” /kurs podstawowy-zeszyt ćwiczeń/ WSIP
Historia „Bliżej historii”Krzysztof Kowalewski, Igor Kąkolewski, Anita Plumińska- Mieloch /podręcznik/ WSIP  61/2/2016/z1
Biologia „Bliżej biologii”Ewa Pyłka- Gutowska,
Ewa Jastrzębska
WSIP 74/2/2015/z1
Geografia „Bliżej geografii cz. 3”Maciej Lechowicz, Agnieszka Lechowicz, Piotr Stankiewicz WSIP 146/3/2011
„Bliżej geografii”
/zeszyt ćwiczeń/
WSIP
Chemia „Świat chemii 2”Anna Warchoł /podręcznik/ WSIP 94/2/2016/z1
„Świat chemii” /zeszyt ćwiczeń/ WSIP
Fizyka „Świat fizyki cz. 2”Red. Barbary Sagnowskiej /podręcznik/ WSIP 11/2/2010/2016
Matematyka „Liczy się matematyka”Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska/podręcznik / WSIP  747/2/2016
Wiedza o społeczeństwie „Wiedza o społeczeństwie”.
Piotr Krzesicki, Piotr Kur, Małgorzata Poręba
WSIP 229/1,2/2015/z1
Informatyka „Lekcje z komputerem”Wanda Jochemczyk, Witold Kranas, Mirosław Wyczółkowski WSIP 755/2015
Zajęcia techniczne „Bliżej techniki”Bogumiła Bogacka- Osińska, Ewa Królicka WSIP AZ-31-01/10- LU-1/12
Plastyka „Bliżej sztuki”Stanisław Stopczyk WSIP 68/2009/2014
Muzyka „Świat muzyki”Wacław Panek WSIP 81/2009
Podręcznik do religii nie jest objęty subwencją- zakup przez rodziców
Religia „Spotykam Twoje Słowo”Ks. P. Mąkosa  LUBLIN AZ-31-01/10- LU-1/12

 

 

Klasa III

Zakup przez rodziców

Zajęcia edukacyjne Tytuł i autor Wydawnictwo Nr dopuszczenia
J. polski „Bliżej słowa” Ewa Horwath, Grażyna Kiełb/ podręcznik/ WSIP 27/3/2010
J. angielski „Bluckbuster 3”V. Evans, J. Dooley/podręcznik + ćwiczenia/ 

Egzamin gimnazjalny- repetytorium z testami

Express PublishingMacmillan 10/3/2009 

48/2009

J. niemiecki „Kompass 3 neu”
E. Reymont, A. Sibiega, M. Jezierska – Wiejak  /podręcznik i ćwiczenia/
Wydawnictwo SzkolnePWN 622/3/2013
Historia „Bliżej historii”A, Plucińska – Mielach, K. Kowalewski WSIP 61/3/2009
WOS ——————————– —————— —————-
Biologia „Puls życia 3”
B. Sągi, A. Boczarowski,
M. Sęktas
Nowa Era 58/3/2010
Geografia „Planeta Nowa 3”M. Szubert /podręcznik/ Nowa Era 7/3/2010
„Planeta Nowa 3” /zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy trzeciej/Atlas geograficzny: Polska, kontynenty, Świat  Nowa EraNowa Era
Chemia „Chemia w gimnazjum”
Z. Kluz, K. Łopata, E. Odrowąż, M. Poźniczek
WSIP 182/2009
Fizyka „Świat fizyki” cz. 3 B. Sagnowska, M. Rozenbajgier ZAMKOR 11/3/2010
Matematyka „Matematyka z Plusem”praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej / podręcznik / GWO 168/03/2011
Edukacja dla bezpieczeństwa ——————————– —————– ——————-
Religia „Żyję Twoją miłością” Lublin AZ-33-01/10-LU-1/14
Wychowanie do życiaw rodzinie ——————————– —————- ——————-
Zajęcia artystyczne ——————————– —————– ——————-
Zajęcia techniczne ——————————– —————– ——————–

 

 

Tymowa, 19.06.2016r.                                                                                                                                                                                                                                                           Dyrektor Zespołu Szkół w Tymowej

                                                                                                                                                                                                                                                                            mgr Lucyna Krzyżak